Detoxikace BICOM

Zdravé tělo znamená čisté tělo. Cílem detoxikace je zbavení našeho těla všech chemických a biologických zátěží a to včetně případných parazitárních infekcí. Je žádoucí vytvořit a udržet v našem těle tzv. acidobazickou rovnováhu, což znamená upravit pH naší krve a většiny tělestných tekutin na optimální hodnot pH 7,35-7,4.

Nezbytnou součástní detixikační kůry pomocí biorezonance je správný chod lymfatického systému, jater, střev a ledvin. Celková detoxikace je rozvržena do několika sezení. Z toho první sezení je obvykle nejdelší, může trvat až 2 hodiny. Tato doba slouží především k zjištění vašich problémů a naplánovaní budoucí terapie.

Nabízím také Ionizační detoxikaci, která nabízí účinnou a bezpečnou metodu stimulace a vyvážení bioenergetických polí těla, zlepšuje funkčnost orgánů a podporuje autodetoxikaci.


© Copyright 2016 BICOM-PARDUBICE.CZ