Trápí vás zdravotní problémy bez jasných příčin? Geopatogení zóny a elektrosmog představují největší zátěž pro organismus, která při dlouhodobém působení (doma/práci), může vyvolat psychické i fyzické zdravotní problémy.

GEOPATOGENÍ ZÓNY GPZ

Slovo geopatogenní vzniklo složeninou řeckých slov: geo neboli země, zemní a pathos, který značí utrpení nebo nemoc. Volně přeloženo utrpení pocházející ze země.

Škodlivosti geopatogenních zón věděli všechny vyspělé civilizace. První zmínky pocházejí ze staré Číny a jsou staré více než 4000 let. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažili vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval.

GEOPATOGENÍ ZÓNY V PŘÍRODĚ

Pes je od nepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění.

VLIV NA ČLOVĚKA

Malé děti jsou velmi citlivé a proto si vyhledávají v postýlce vždy takové místo, aby se zónám vyhnuly a nebo neklidně spí. Proto také určujeme dětem jejich zdravotní stav tím, kam jím umístíme postýlku.

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů. Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón.

Dlouhodobý vliv záření člověkem v obývaných prostorech může například ovlivňovat četnost poruch při generování šroubovice ribonukleové kyseliny, nositelky genetické informace. V lepším případě taková porucha škodí činnosti a funkci příslušné buňky, v horším ovlivní její dělení a potom nás potomstvo jedné buňky může ohrozit i rakovinou. Tento proces postupného narůstání chyb může trvat i mnoho let.

O Somavedicu

Princip fungování Somavedicu bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů - jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu.

Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním!) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření.

Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie...

Somatex - původní název

V listopadu 2014 došlo ke změně názvu společnosti českého výrobce z dosavadního Somatex 2013 s.r.o. na nový Somavedic Technologies s.r.o.. K tomuto kroku byl výrobce nucen z důvodu registrace ochranné známky názvu SOMATEX jiným zahraničním podnikatelským subjektem. Změna se týkala i názvu produktů, které se postupně přejmenovali na nový Somavedic. Účinky produktů zůstávají původní, jich se změna samozřejmě netýká.

img

VÝPOVĚD KLIENTŮ

Vaše ohlasy na Somavedic

  • img
    Somavedic - Atlantic
    Paní Dana, Pardubice

    Jsem nadšená, voda, díky Atlanticu, je skvělá a hlavně netlačí mě v žaludku, což z kohoutku dělala.


© Copyright 2016 BICOM-PARDUBICE.CZ